Puchary TEDEX - 2018
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
2010

W barwach TEDEX wystartował w Rajdzie Monte Carlo ( I runda IRC) Bryan Bouffier i Xavier Panseri (obecni Mistrzowie Polski RSMP).

2010

Copyrights © Tedex S.A. ul. Człuchowska 68a, 01-360 Warszawa
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403921, NIP 9441506727, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.

Wykonanie i aktualizacja strony - EPC System